249-1078

ארבעה נרות שמן רומים, מאה 1-4 לספירה, אחד עם תיקונים

Four Roman oil candles, 1-4 centuries CE, one repaired

Start Price: $60 Sold for: $60