249-1079

בקבוק זכוכית רומית, פטינת כסף וחציל, צוואר ארוך, מושלם (ללא רפאות), גובה 19 ס"מ

Roman glass bottle, silver and eggplant patina, long neck, perfect (no repairs), height 19 cm

Start Price: $475 Sold for: $475