249-1080

ארבעה נרות שמן רומים, מאות 1-4 לספירה, שלמים

Four Roman oil candles, 1-4 centuries CE, good condition

Start Price: $70 Sold for: $70