249-1082

שני צמידי זכוכית רומים מאות ראשונה-שניה לספירה, שלמים

Two glass Roman bracelet, first-second centuries CE, whole

Start Price: $75