249-1084

מטבע ברונזה ע"ס דופונדיוס שלטון אנטוניוס דיוס Antonius Dius 138-161 לספירה, פנים: דיוקן הקיסר, גב: האלה Anona יושבת

Bronze dupondius coin, reign of Antoninus Pius 138-161 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: the goddess Annona seated

Start Price: $25 Sold for: $35