249-1085

ססטרץ ברונזה, שלטון הקיסר Marcus Aurelius 161-180 לספירה פנים: ראשו פונה לימין, גב: שלוש אלות עומדות זו ליד זו (לגב המטבע אין סימוכין בספריה הנומיסמטית הרגילה, נדיר, 19.5 גרם, מצב good+

Bronze Sestertius, Marcus Aurelius 161-180 CE, obverse: his head facing right, reverse: three goddesses standing side by side (the coin's reverse has no reference in the regular numismatic library), rare, good+ cond. 19.5 gm

Start Price: $45 Sold for: $45