249-1086

50 מטבעות ברונזה רומיות מאות רביעית וחמישית לספירה

50 Roman bronze coins, fourth and fifth centuries CE

Start Price: $25 Sold for: $75