249-1088

מטבע ברונזה ע"ס דופונדיוס שלטון אלגבלוס 218-222 לספירה, פנים: דיוקן הקיסר, גב: האלה קונקורדיה

Bronze Dupondius coin, reign of Elagabalus 218-222 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: the goddess Concordia

Start Price: $25 Sold for: $25