249-1091

מטבע ברונזה רומי, פרובינסיאלית מהעיר אילה קאפיטולינה (ירושלים הרומית), מאה שלישית לספירה

Bronze Roman provintial coin, from the city Ilya Capitulina (Roman Jerusalem), third century CE

Start Price: $50 Sold for: $50