249-1093

50 מטבעות ברונזה, ארץ ישראל רומיות ואיסלמיות

50 bronze Eretz-Israeli Roman and Islamic coins

Start Price: $50 Sold for: $90