249-1096

מטבע ברונזה מצופה כסף אנטוניאנוס, שלטון סלונינוס, 259 לספירה, פנים דיוקן סלונינה, אימו של סלונינוס

Silver plated bronze Antoninianus coin, reign of Saloninus 258-260 CE, obverse: portrait of the emperor, reverse: Salonina mother of Saloninus

Start Price: $25 Sold for: $25