249-1098

מטבע ברונזה מצופה כסף עריך אנטוניאנוס

Silver plated bronze Antoninianus coin

Start Price: $25