249-1099

מטבע כסף טטרה דרכמה, שלטון קלאודיוס, 41-54 לספירה, מטבעת אשקלון

Silver tetra drachm coin, reign of Claudius 41-54 CE, Ascalonia mint

Start Price: $60 Sold for: $65