249-1101

מטבע ברונזה מהעיר קרתגו 400-300 לפנה"ס, 16 מ"מ, צד א' האלה Tanit, צד ב' סוס ועץ תמר

Bronze coin from Carthago, 400-300 BC, 16 mm, obv. The goddess Tanit rev: a horse and a date tree

Start Price: $60 Sold for: $170