249-1102

מטבע ברונזה, שלטון קומודוס 81-96 לספירה, ע"ס בילון, מטבעת אלכסנדריה, פנים דיוקן הקיסר, גב: העיט הקיסרי

Bronze coin, Domitian 81-96 or Commodus 177-192, IAO a billon, Alexandria mint, obverse: portrait of the emperor, reverse: the imperial eagle

Start Price: $25 Sold for: $25