249-1104

מטבע ססטרץ רומי, שלטון מקסימינוס, 235-238 לספירה

Roman sestertius coin, reign of Maximinus, 235-238 CE

Start Price: $25 Sold for: $25