249-1106

מטבע, שלטון Probus Antoninianus 276-282 לספירה נשארו סימני כסף, פנים: ראשו פונה לימין, גב: האלה Clementia טביעה חדה, מצב F+

Coin, reign of Probus 276-282, signs of silver left, obverse: his head facing right, reverse: the goddess Clementia, sharp impression, F+ cond.

Start Price: $25 Sold for: $30