249-1107

מטבע ברונזה רומי מהעיר עזה שלטון הדריאנוס 117-138 לספירה, צד א' דיוקן הקיסר, צד ב' האל מרס בתוך מקדש (נדיר)

Bronze Roman coin from Gaza, Hadrian 117-138 CE, obv. Portrait of the emperor rev: the god Mars inside a temple (rare)

Start Price: $80 Sold for: $170