249-1112

כ-50 מטבעות, ארץ ישראל, תקופה הלניסטית בית שני, תקופה רומית, ותקופה איסלמית

appr. 50 coins, Eretz-Israel, Helenistic, Roman and Islamic periods

Start Price: $30 Sold for: $100