249-1115

30 מטבעות ברונזה, תקופה רומית מאוחרת, מאה שלישית עד חמישית

30 Bronze coins, Roman period, thirs to fifth century

Start Price: $90 Sold for: $90