249-1116

50 מטבעות ברונזה רומיות מאות רביעית וחמישית לספירה

50 Roman bronze coins, fourth and fifth centuries CE

Start Price: $40 Sold for: $75