249-1117

מדליון מברונזה Antoninus Pius 138-161 לספירה קוטר: 3.3 ס"מ, 26.6 גרם, פנים: ראשו פונה לימין, גב: אלת העיר יושבת על סלע, מחזיקה בימינה חרטום אוניה

Bronze medallion, Antoninus Pius 138-161 CE, 3.3 cm. in diameter, 26.6 gm, obverse: his head facing right, reverse: the city goddess seated on a rock, holding a ship's nose in her right

Start Price: $90 Sold for: $90