249-1340

כרזה: "החומה, דבר מפקדת ההגנה", ו' אדר ב' תש"ח

Poster "Hachoma, Dvar Mifkedet Hahagana", 6 Adar b', 1948

Start Price: $60 Sold for: $260