249-1351

גלוית שנה טובה נדירה, הוצ' ה Juedischer Vlg, עם מראה המושבה גדרה

Rare New Year greeting card, by Juedischer Vlg, showing the Moshava Gedera

Start Price: $25 Sold for: $75