249-1352

אחת עשרה שנות טובות, גודל כרטיס ביקור, סוף שנות ה40, תחילת שנות ה50

11 New Year greeting cards, visiting card size, late 1940's beginning of 1950's

Start Price: $40