249-1353

עשר שנות טובות, כ"א עם אסימון של החברה הממשלתית, וכן 2 סדרות מטבעה רשמית: חנוכה תשנ"ו עם מטבע מיוחד "חנוכיה מצרפת", חנוכה תש"ס "2000 בירושלים"

Ten new year greeting cards, each with token by Isrel government coins and medals corporation, and 2 series : Hanuka 1996 with coin Chanuka lamp from France, Chanuka 2000 Jerusalem

Start Price: $25