249-1490

חנוכית אבן תימנית, 9 קנים

Yemenite stone Chanuka lamp, 9 arms

Start Price: $120 Sold for: $160