249-1510

הגדה של פסח מצוירת, באור עברי חדש, הוצ' התחיה, ירושלים, תרצ"ה 1935 (ללא כריכה)

Illustrated Passover Haggada, with new interpretation, by Hatechia, Jerusalem, 1935 (no cover)

Start Price: $25