249-1516

הגדה של פסח, אגדתא דפסחא עיצוב שער חיים בן שלום מחבוב, ירושלם, תשי"א 1951

Passover Haggada, Agadata D'Pascha, title page design HaimBen Shalom Makhbub, Jerusalem, 5711 1951

Start Price: $25