249-2075

שטר, 1952, ע"ס 500 פרוטה מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ

Banknote, 1952, 500 Pruta, VFBank Leumi L'Israel

Start Price: $80 Sold for: $130