249-2083

ארבעה קליעים, מלחמת העולם הראשונה וכן ארבעה כפתורים, צבאות האימפריה הבריטית, שנות ה-20-30

Four shells, WWI, and four buttons, British empire armies, the 1920's-1930's

Start Price: $25 Sold for: $25