249-2086

סיכה מיוחדת שהוצאה לכבוד פתיחת נמל תל-אביב עם כיתוב "תל אביב Tel-Aviv", ומראה החוף עם גמלים וחמור (נדיר)

Special pin produced for the inauguration of the Tel Aviv harbor, inscribed: "Tel-Aviv" showing an image of the seashore with camels and a donkey (rare)

Start Price: $240