249-2088

לוט אותות מלחמת העולם השניה צבא בריטניה: Africa Star, War Medal, 1939-45 Star

Lot of WWII decorations, British army: Africa Star, War Medal, 1939-45 Star

Start Price: $40