249-2129

איקונה נוצרית, המאה ה-17 עבודה עממית נאיבית, גילוף עץ עם צביעת יד, מקורה ממנזר שנסגר באזור מדבר יהודה

Christian icon, 17th century, naïve folk craft, hand painted wood carving, came from a former monastery in Yehuda desert area

Start Price: $800