249-2130

זוג מסגרות לתמונות-צילומים עבודת ריקמה

Pair of frames for pictures-photographs, made of embroideries

Start Price: $50 Sold for: $50