249-2425

גלם של ספירים כחולים כל אבן 20-30 ct, ס"ה 77 ct

Lot of raw blue sapphires, each 20-30 ct, total 77 ct

Start Price: $375