249-2429

גלם של ספירים כחולים כל אבן 5-8 ct, ס"ה 325 ct

Lot of raw blue sapphires, each 5-8 ct, total 325 ct

Start Price: $900