249-2431

גלם של ספירים כחולים כל אבן 10-15 ct, ס"ה 233 ct

Lot of raw blue sapphires, each 10-15 ct, total 233 ct

Start Price: $1000