249-2433

גלם של ספירים כחולים כל אבן 8-10 ct, ס"ה 350 ct

Lot of raw blue sapphires, each 8-10 ct, total 350 ct

Start Price: $1200