250-1001

פכית חרס, תקופת הברונזה המאוחרת א"י, 1500-1200 לפנה"ס, תיקונים קלים, מצב טוב

Terracota jar, Late bronze period, 1500-1200 BC
(light repairs, good condition)

Start Price: $50 Sold for: $55