250-1005

אמפורת חרס (טורפדו), תקופת הברונזה התיכונה 1800 לפנה"ס, תקופת האבות, תיקונים

Pottery amphora (torpedo), middle bronze age II, 1800 bc, Patriarchs period, light restorations

Start Price: $60