250-1007

פכית חרס מיניאטורית פולחנית תקופת הברונזה התיכונה 1800-1500 לפנה"ס, גובה 70 מ"מ

A middle bronze age miniature pottery juglet, 1800 - 1550 bc, 7 cm high

Start Price: $70