250-1009

פכית חרס אדומה, תקופת הברונזה התיכונה, 1800-1500 לפנה"ס, גובה 110 מ"מ

A middle bronze age pottery jar, 1800 - 1550 bc, 11 cm high

Start Price: $75