250-1011

פיגורת ברונזה לוריסטנית, צורת צבי

a Luristan figurine of a deer, made of bronze

Start Price: $100