250-1012

סיכת ברונזה (פיבולה), עם פיגורת שור בקצה, לוריסטן, מאות 8-10 לפנה"ס

Bronze fibula, with a bull figurine on its edge, Luristan 10th-8th c. BCE

Start Price: $240