250-1016

שני חלקי רסן לסוס, ברונזה, לוריסטן, מאות 8-10 לפנה"ס

Two piece bronze horse’s bridle, Luristan 10th-8th c. BCE

Start Price: $325