250-1017

חלק אחד של רסן לסוס, ברונזה, לוריסטן, מאות 8-10 לפנה"ס

One part of a bronze horse’s bridle, Luristan 10th-8th c. BCE

Start Price: $160