250-1018

פלק- פיגורת ברונזה, צורת דמות אדם, לוריסטן, מאות 8-10 לפנה"ס

Bronze plaque-figurine, human figure shaped, Luristan 10th-8th c. BCE

Start Price: $350