250-1020

סיכת ברונזה (פיבולה), עם תבליט אייל, לוריסטן, מאות 8-10 לפנה"ס

Bronze fibula, with a deer embossment, Luristan 10th-8th c. BCE

Start Price: $350