250-1023

פיגורת ברונזה, חלק של פיגורת סוס, ראש וגוף קדמי, לוריסטן, מאות 8-10 לפנה"ס

Bronze figurine, part of a horse figurine, head and front part of the body, Luristan 10th-8th c. BCE

Start Price: $200